marzyciel08

6 tekstów – auto­rem jest marzy­ciel08.

Sub­stan­cja naj­wyższej ja­kości: Two­ja dob­ra wo­la i od­ro­bina ufności. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 2 lutego 2016, 20:19

Uczu­cia są bar­dzo śmie­szne. Chwy­tają za rękę, moc­no ścis­kają i szyb­ko gdzieś pro­wadzą, po chwi­li uciekają, i udają że wca­le Cię nie znają. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 11 stycznia 2016, 19:38

Nap­rawdę szczęśli­wy jest ten, kto jest nap­rawdę dobry. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 10 stycznia 2016, 15:31

Szu­kam spełnienia się, nap­rawdę, nies­te­ty cały czas mając na uwadze Siebie, a nie człowieka obok, tracę siebie i tracę drugą osobę. To chy­ba kiep­ski układ... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 9 stycznia 2016, 19:44

Naj­trud­niej być cier­pli­wym dla sa­mego siebie. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 4 stycznia 2016, 14:11

No­wy Rok korzys­ta ze sta­rego, nie zmienisz go, jeśli dob­rze nie poz­nasz poprzedniego. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 31 grudnia 2015, 00:21
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

2 lutego 2016, 20:19marzyciel08 do­dał no­wy tek­st Substancja naj­wyższej ja­kości: Two­ja [...]

13 stycznia 2016, 15:01marzyciel08 sko­men­to­wał tek­st Jesteś tyl­ko na chwilę, [...]

13 stycznia 2016, 14:58marzyciel08 sko­men­to­wał tek­st Nie żyj na pa­mięć [...]

12 stycznia 2016, 16:13sprajtka sko­men­to­wał tek­st Naprawdę szczęśli­wy jest ten, [...]

11 stycznia 2016, 19:36marzyciel08 sko­men­to­wał tek­st Naprawdę szczęśli­wy jest ten, [...]

11 stycznia 2016, 19:35marzyciel08 sko­men­to­wał tek­st Przeszłość bo­li bo już [...]

11 stycznia 2016, 15:31Ikuan sko­men­to­wał tek­st Szukam spełnienia się, nap­rawdę, [...]

10 stycznia 2016, 16:11sprajtka sko­men­to­wał tek­st Naprawdę szczęśli­wy jest ten, [...]

10 stycznia 2016, 15:39marzyciel08 sko­men­to­wał tek­st Przeszłość bo­li bo już [...]